Psychologisch Adviesbureau van Houten is de praktijk van Mincka van Houten GZ psychologe NIP.

De basis van therapie is voor mij de therapeutische relatie, ik wil mensen een plek bieden waar ze zich niet beoordeeld voelen en ruimte ervaren om bij zichzelf, hun patronen, kwaliteiten en belemmeringen stil te staan. Mijn werkwijze is integratief, wat wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillende therapeutische referentiekaders, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag van de cliënt. Mijn belangrijkste methodische vertrekpunten zijn het systemisch werk, waarbij ik er van uit ga dat iedereen onderdeel is van verschillende systemen die altijd mee resoneren in welke thema’s er bij een individu spelen. Daarnaast gebruik ik inzichten uit onder andere transactionele analyse, cognitieve gedragstherapie en schematherapie. In de behandeltrajecten werk ik vanuit het inzicht dat het behulpzaam is om beproefde reguliere inzichten, op een transparante manier in te bedden in een holistische visie. Dat betekent, dat er naast aandacht voor het verhelderen van emoties en gedachten en het concreet aanpakken van struikelblokken, ook expliciet ruimte is voor het vinden van zin en betekenis: wat maakt dat dit thema (steeds weer) in mijn leven speelt? Er is, indien gewenst, samenwerking met collega’s die zich met name richten op bijvoorbeeld massage, haptonomie en voeding.

Naast deze kleine praktijk als GZ psychologe werk ik voornamelijk als opleider en coach in het systemisch werk. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.academievoorsystemischwerk.com.

De wachtlijst voor verzekerde zorg is gesloten, u kunt zich dus helaas niet meer aanmelden.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg deels (en soms volledig) wordt vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de soort polis, de eisen van de zorgverzekeraar en hoeveel er nog open staat van uw wettelijke eigen risico. Voor de hoogte van uw vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.